Členské příspěvky :-( [ 2005-12-08 23:11:53 ]

Nebudu tady opakovat to co ka?dý rok. V?e zůstává stejné a to takto: 300,-Kč dospělí 140,-Kč do18 let klubové příspěvky 200,-Kč To jest pro ty co nechápou, je mi nad 18 platím 500 Kč je mi pod 18 platím 340 Kč Aby se přede?lo ka?doročním potí?ím,tak vás prosím o včasné zaplacení, a to do 15.01.2006!!!! Nejlépe na č.ú. 78-1279600277/0100 (komerční banka)jako variabilní symbol pou?ijte své rodné číslo. Popřípadě své příjmení do AV pole. Jakékoliv změny (tel.,bydli?tě,přeru?ení či ukončení členství) hlaste co nejdříve na adresu petrtesar@centrum.cz nebo tel:725 032 778. Autor článku: Petr Tesař ( místopředseda, pokladník HO-Olymp )

Zavřít