Konec HO Olymp [ 2011-11-16 21:56:36 ]

V Dráchově 07.11.2011 Horolezci, kamarádi, jak jistě víte, sna?íme se s hrstkou lidí udr?et Olymp v chodu, jak to jen jde. V posledních letech to ale nebylo jednoduché pro obrovský nezájem ostatních, neaktivních členů. Nedá se nic dělat. Ka?dý má dnes v uspěchané době svého času pomálu. Jiní si zase na?li jiné koníčky, nebo nemů?ou být aktivní ze zdravotního hlediska. V Dráchově se nám sice po dlouhé době povedlo postavit stěnu, av?ak pře?ila jen 1 rok. V tuto chvíli jsem byl po?ádán obcí Dráchov o uvolnění prostor, kde se nachází na?e klubovna. Důvod: Malá účast na brigádách pro obec (která byla podmínkou při podpisu smlouvy), pramalé vyu?ití ze strany na?ich členů (nelze ne? souhlasit) a konečně třetí a nejdůle?itěj?í, do prostor na?eho klubu je plánováno vybudování klubovny pro místní sbor dobrovolných hasičů. Hasiči v na?í obci udělali za několik let spousty práce, která je prostě vidět. Věřím, ?e prostory vyu?ijí mnohem efektivněji ne? my. Proto mi nezbývá ne? souhlasit. Od nového roku tedy u? ná? klub nebude přístupný. Z hlediska nízkého počtu aktivních i neaktivních členů (10) jsme se společně s některými z vás rozhodli ukončit k 31.12.2011 i činnost HO Olymp. Je to rozhodnutí razantní, ale myslíme si, ?e správné. V dne?ní době takhle malý oddíl ztrácí smysl. S mláde?í nepracujeme (?ádnou nemáme) a na nábor nemáme instruktory. Ti, co máme, mají svých starostí dost a nebo zdraví neslou?í. Ná? oddíl v podstatě slou?il jen k objednávce známek z ČHS. To je dnes pasé. Známku si mů?e ka?dý z vás objednat na www.horosvaz.cz a nebo po?tou či telefonem. Proto prosím ty z vás, kteří budou známku na rok 2012 chtít, objednejte si jí přímo na ČHS. Kontakty naleznete ní?e. Zbylé peně?ní prostředky budou rozděleny mezi nejaktivněj?í členy za posledních 5 let jako poděkování HO Olymp za jejich pomoc při stavbě stěny a brigádách pro obec. Stěna bude darována Michalovi A. jako poděkování za jeho čas a práci. Co s ní udělá, je na něm. Vařič a varná konvice (jediný majetek, který Olymp má) bude darován obci Dráchov jako poděkování za odpu?tění poplatků za elektrický proud. Kontakt na ČHS: Český horolezecký svaz Zátopkova 100/2 P.S. 40, 160 17 Praha 6 - Strahov číslo účtu: 1727209504/0600 telefony: +420 296 118 347, + 420 296 118 207; +420 603 646 347 fax: 296 118 207 e-mail: info@horosvaz.cz web: www.horosvaz.cz Dovolte mi, abych Vám poděkoval za v?e, co jste pro Olymp udělali. Přeji Vám veselé Vánoce a ??astný nový rok 2012. HORE ZDAR!!!

Zavřít