Členské příspěvky na rok 2009 [ 2008-12-08 21:44:28 ]

V Dráchově 09.12.2008 Horolezci, tak se opět se?el rok s rokem a jak bývá zvykem, opět Vám pí?i pár řádek o tom, jak zaplatit členské příspěvky. Je ?koda, ?e se prostřednictvím dopisu setkáváme jen ve chvíli, kdy po Vás zase chci peníze, ale vězte, ?e já z nich nic nemám.  Ne? se rozepí?i, kam posílat peníze a jak, chtěl bych Vás alespoň zbě?ně informovat o stavu a chodu Olympu. Olymp jako oddíl takový pře?ívá silou vůle a jeho prvotním posláním je alespoň zajistit Vám známky. To děláme sice ne na jedničku, ale přeci. Dal?í ji? několik let rozjetou akcí je cvičná lezecká stěna v klubu v Dráchově. Důsledkem toho, ?e nejsme schopni se sejít ani na brigády, jak pro obec Dráchov tak i pro oddíl jako takový, není kdo by stěnu postavil. A tak rozestavěná postupně opředená pavučinami odpočívá v na?em klubu. Je to takový začarovaný kruh, který se táhne několik let pořád dokola. Starosta obce Dráchov mi čím dál častěji připomíná, ?e o prostory vyhrazené na?emu klubu má zájem i jiná organizace obce, která prostory jistě vyu?ije v podstatně vy??í míře ne? my. Je fakt, to musím dát starostovi za pravdu, ?e my se sejdeme maximálně 2x do roka na schůzi výboru. Na to klub opravdu nepotřebujeme. Členů v na?em oddíle také stále ubývá. U? prostě v dne?ní uspěchané době nemáme čas. A kdy? ho máme, jedeme raději na skály a ne do nějakého klubu. Na?e webové stránky zejí prázdnotou a i přes snahy Michala (díky Michale) o?ivit ná? web, se nikdo nezajímá, co klub, co stěna, a kdy se sejít, pokecat o tom, kde kdo lezl a jak atd. Nedivím se!! Značná část na?ich členů má dosti vzdálená bydli?tě na to, aby jeli x kilometrů ?pokecat?, nebo stavět stěnu či pomoct při brigádě obci, jen? nám zdarma propůjčuje prostory klubu a el. energii. Místních členů je málo a i z toho mála se značná část odstěhovala či prostě nemají čas. Byl bych rád, aby se letos ka?dý z nás zamyslel a na na?ich webových stránkách napsal, jak situaci vidí. Budu rád za ka?dý rozumný návrh nebo nápad, jak o?ivit ná? oddíl, či jestli ho vůbec chceme o?ivit. Nemám ?ádnou odezvu od Vás, tudí? ani nevím, co od tohoto oddílu očekáváte, co se Vám líbí či naopak nelíbí. Zkuste alespoň jednou za měsíc zajít na ná? web a napsat pár řádků. Tolik času Vám to nezabere a ostatní budou vědět, co se s kým děje. No dost bylo promlouvání do du?e.  Pojďme ke známkám. Je mi líto, ?e Vám opět tento rok nadělám starosti, ale musel jsem zase změnit číslo účtu. V Komerční Bance chtěli vysoké poplatky a navíc nedokázali odloučit klubový účet od mého a to opravdu není dobře . Proto jsme přistoupili ke změně účtu, a to na Českou spořitelnu, která je levněj?í a je vyloučeno jakékoli slučování apod. Vý?e příspěvků pro rok 2009 (klasické členství) děti a mláde? do 18 let (ročník 1990 a mlad?í) 150,- Kč dospělí od 19 do 59 let (ročník 1989 a? 1950) 450,- Kč "zku?ení" horolezci (ročník 1949 a méně) 50,- Kč registrace (noví členové, ztráta kartičky aj.) 50,- Kč Vý?e příspěvků pro rok 2009 (VIP členství) děti a mláde? do 18 let (ročník 1990 a mlad?í) 300,- Kč dospělí od 19 do 59 let (ročník 1989 a? 1950) 600,- Kč "zku?ení" horolezci (ročník 1949 a méně) 200,- Kč registrace (noví členové, ztráta kartičky aj.) 50,- Kč Příspěvky mů?ete platit převodem na účet číslo: POZOR ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO ÚČTU !!!! 2016508123/0800 Česká Spořitelna Jako specifický symbol napi?te své rodné číslo, jako tomu bylo i v předchozích letech. Do pole AV či zpráva pro příjemce mů?ete napsat své jméno. Příspěvky prosím zapla?te nejpozději do 25.12.2008 !!!! Neobdr?íme-li od Vás platbu do tohoto data, budeme předpokládat, ?e ji? známku nechcete a chcete ukončit členství v ČHS, pota?mo i v HO Olymp. Známky si mů?ete vyzvednout buď osobně, nebo Vám budou doručeny na Va?i adresu, a to doporučeným dopisem na adresu, kterou jste uvedli při registraci do HO Olymp. O datu, od kdy si mů?ete známky vyzvedávat, budete informováni SMSkou či e-mailem. Informace o platbě poplatků a o vyzvedávání známek si mů?ete ověřit na těchto kontaktech. Petr Tesař Tel: +420 608 527 222 E-mail: tesar.p@gmail.com ICQ: 215 532 523 www.hoolymp.kvalitne.cz Na závěr tohoto dopisu mi dovolte popřát Vám příjemné pro?ití Vánočních svátků a bohatého Je?í?ka. V neposlední řadě také hodně ?těstí, zdraví, úspěchů jak v osobním ?ivotě tak i v tom sportovním a nedílnou součástí mého přání také je, aby Vám v Novém roce 2009 vy?lo to, co si jen budete přát. S přátelským pozdravem HORE ZDAR!! Předseda HO Olymp Petr Tesař

Zavřít