členské příspěvky na rok 2008 [ 2007-11-25 18:59:20 ]

Vá?ení členové, jako ka?dý rok Vám zasílám stručné informace o dění v na?em oddíle a o vý?i poplatků ČHS tentokráte na rok 2008. V oddíle se nic zvlá?tního nestalo, a? na pár brigád pro obec Dráchov a pár úprav v na?em klubu. V nejbli??ích dnech bude pokračovat ?věčná? stavba stěny, která u? v těchto dnech polehounku dostává svůj tvar. V pří?tím roce se budu sna?it dát nějaké fotky stěny na ná? web (www.hoolymp.kvalitně.cz). V roce 2008 by jsme chtěli přejmenovat oddíl z původního HO Olymp Veselí nad Lu?nicí na HO Olymp Dráchov. Jde tedy jen o změnu sídla, ne? o změnu názvu. Samozřejmě budu rád, napí?ete-li nám (petrtesar@centrum.cz, chat na webu, 608 527 222) Va?e připomínky, nápady, kritiku, vylep?ení ohledně chodu oddílu. Jeliko? od Vás nemáme zpětnou vazbu, tudí? nevíme, co byste chtěli změnit nebo vylep?it. Za ka?dý názor budem vděční a ne?etřte nás :-) . Teď u? ale k členským příspěvkům na rok 2008. Bohu?el ČHS zvedla poplatky a to na 400 Kč. Vzhledem k tomu, ?e se osvědčil systém VIP členství, který jsme vyzkou?eli minulý rok a spousta z Vás ho vyu?ila, rozhodli jsme se tento postup aplikovat i na tento rok. Chci-li chodit do klubu a vyu?ívat slu?by v něm, znamená to ?e musím být VIP člen a platit o 200 Kč vy??í poplatky. Nechci-li vyu?ívat slu?eb klubu, platím pouze 50 kč navíc, které pokryjí pouze náklady na objednání známky. Vý?e příspěvků pro rok 2008 (klasické členství) děti a mláde? do 18 let (ročník 1989 a mlad?í) 150,- Kč dospělí od 19 do 59 let (ročník 1988 a? 1949) 450,- Kč "zku?ení" horolezci (ročník 1948 a méně) 50,- Kč registrace (noví členové, ztráta kartičky aj.) 50,- Kč Vý?e příspěvků pro rok 2008 (VIP členství) děti a mláde? do 18 let (ročník 1989 a mlad?í) 300,- Kč dospělí od 19 do 59 let (ročník 1988 a? 1949) 600,- Kč "zku?ení" horolezci (ročník 1948 a méně) 200,- Kč registrace (noví členové, ztráta kartičky aj.) 50,- Kč Příspěvky mů?ete platit hotově (po dohodě s pokladníkem-Jiří Kubát, nebo s předsedou-Petr Tesař) nebo převodem na účet číslo: POZOR ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO ÚČTU !!!! 35-9273840217/0100 Komerční banka Jako specifický symbol napi?te své rodné číslo jako tomu bylo i v předchozích letech. Do pole AV či zpráva pro příjemce mů?ete napsat své jméno. Příspěvky prosím zapla?te nejpozději do 20.12.2007 !!!! Neobdr?íme-li od Vás platbu do tohoto data, budeme předpokládat, ?e ji? známku nechcete a chcete ukončit členství v ČHS, pota?mo i v HO Olymp. Známky si mů?ete vyzvednout buď osobně (Jiří Kubát, Petr Tesař), nebo Vám budou doručeny na Va?i adresu, a to doporučeným dopisem na adresu, kterou jste uvedli při registraci do HO Olymp. O datu, od kdy si mů?ete známky vyzvedávat, budete informováni SMSkou či e-mailem. Informace o platbě poplatků a o vyzvedávání známek si mů?ete ověřit na těchto kontaktech: Petr Tesař (předseda HO Olymp) Tel: +420 608 527 222 E-mail: petrtesar@centrum.cz ICQ: 215 532 523 Jiří Kubát (pokladník) Tel: +420 775 760 343 E-mail: jiri.kubat@uhlipiskycert.cz ICQ: 264 456 623 Závěrem mého dopisu bych Vám chtěl popřát spoustu úspěchů jak ve sportovním, tak i v osobním ?ivotě. Veselé a ??astné Vánoce a spousty dárků. Hodně zdraví a ?těstí v nadcházejícím Novém roce 2008. HORE ZDAR !!! S pozdravem předseda HO Olymp Petr Tesař

Zavřít