Známky na rok 2007 [ 2006-12-06 07:06:41 ]

V Dráchově 04.12.2006 Vá?ení členové HO Olymp, Jako ka?dý rok i tento Vám přiná?íme informace o zaplacení známek. Předem mi ale dovolte několik málo informací a novinek, které se udály v tomto roce. Předev?ím se trochu pohnulo s cvičnou stěnou v na?em klubu, za co? je třeba předev?ím poděkovat Michalovi Táborskému, Petru Chocholovi a Jirkovi Kubátovi. Stěna díky nim začíná vypadat jako stěna. Na fotky se mů?ete podívat na na?ich stránkách www.hoolymp.kvalitne.cz. Také je vhodné Vás informovat o změně předsedy oddílu. Stanislav Průcha má bohu?el velmi málo času na vykovávání funkce předsedy, a proto mě po?ádal o převzetí funkce předseda oddílu HO Olymp. Jeho ?ádosti jsem vyhověl a chtěl bych mu zároveň touto cestou poděkovat za jeho dosavadní práci v HO Olymp. Nebylo mnohdy jednoduché v dne?ní uspěchané době najít trochu času na vedení Olympu. Stando DĚKUJEME. Nyní bych Vám napsal pár řádků o způsobu placení známek na rok 2007. Na výborové schůzi jsme přemý?leli, jak to udělat, aby členský příspěvek 200Kč, který platíte ka?dý rok, nebyl tak vysoký. Původně jsme mysleli, ?e zvedneme příspěvky a ty budou vlo?eny do klubu a výstavby stěny. Po několika letech v?ak zji??ujeme, ?e na?i členi slu?eb klubu nevyu?ívají, a? u? z hlediska nedostupnosti (Praha, Jičín, Bechyně atd.) nebo z nepotřebnosti těchto slu?eb. Odsouhlasily jsme tedy toto: Pokud budete chtít vyu?ívat slu?eb klubovny v Dráchově, bude pro Vás členský příspěvek stejný jako minulý rok tj. 200Kč. Pokud si v?ak myslíte ?e je to pro Vás zbytečné a do klubu nemáte zájem jezdit či nemů?ete jezdit. Bude pro Vás poplatek jen 50Kč. Tato částka je opravdu na takové hranici, abychom zaplatili výdaje spojené s Va?im členstvím. (ka?doroční dopis o vý?i známek a odeslání známky k Vám domů). Aby nenastaly komplikace či nedorozumění, známky pro rok budou vypadat takto: -VIP členství:300Kč známka + 200Kč členský poplatek = 500Kč poslat na ná? účet -klasické členství: 300Kč známka + 50Kč členský poplatek = 350Kč poslat na ná? účet -nový člen: příplatek 50Kč (platíme ČHS) -obnova přeru?eného členství: příplatek 50Kč (platíme ČHS) Doufám, ?e tuto zněnu přivítáte a vyu?ijete dle Va?ich potřeb a mo?ností. Důle?ité je také, kam peníze posílat. Peníze posílejte na číslo účtu do Komerční Banky a to na číslo: 78-1279600277 / 0100 jako variabilní symbol pou?ijte prosím své rodné číslo. Prosím o zaplacení do 15. ledna 2007. Vzhledem k časovému presu, prosím, dodr?ujte tento datum splatnosti. Kdo nezaplatí do tohoto datumu, automaticky ukončuje členství v HO Olymp a tím i v ČHS. Extra objednání známky Vás pak bude stát o 50Kč více za opětovnou registraci. Pochopte prosím, pokud bych na Va?i platbu čekal týden, čekali by i ti, co zaplatili včas a to není fér. Pokud budete chtít ukončit členství či se na něco zeptat, volejte a pi?te na : tel: +420 608 527 222 adresa: Petr Tesař ICQ: 215-532-523 Dráchov 30 e-mail: petrtesar@centrum.cz 392 01 Soběslav MSN: petrtesar@centrum.cz skype: TeaGaywan V neposlední řadě bych Vám chtěl popřát příjemné pro?ití vánočních svátků, hodně ?těstí, lezeckých úspěchů, pevné zdraví a spousty pohody v Novém roce 2007. S pozdravem předseda HO Olymp: Petr Tesař

Zavřít