Odkazy:TOPlistdesigned by miki64
all rights reserved

MOZKOLEBEČNÍ PORANĚNÍ

Může vzniknout tupým nárazem, nárazem, který prorazí lebku, nebo jiným mechanickým namáháním lebky.

Komoce:

Otřes mozku, v lehčích případech ani není spojený s bezvědomím a nebo je bezvědomí jen krátké a postižený se probírá. Poranění doprovázejí bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, postižení se neorientují v místě ani čase, nevzpomínají si na moment úrazu. Postiženého uložíme do polohy v leže s podloženou hlavou a co nerychleji zajistíme lékařskou pomoc (mohlo dojít ke krvácení do mozku). Pokud je postižený v bezvědomí, ukládáme ho do stabilizované polohy v leže na boku (viz. péče o bezvědomého)

Kontuze:

Zhmoždění, při něm dochází k mechanickému poškození struktur mozku. Buďto přímím poškozením mozku například vpáčeným úlomkem kosti, nebo poškozením o vnitřní struktury vlastní vahou, například při pádu. Je nutné ošetřit ránu na hlavě (sterilně ji krýt), případnou vyhřezlou mozkovou tkáň nevpravujeme zpět, pouze ji obložíme sterilním materiálem. Postiženého, v bezvědomí uložíme do stabilizované polohy v leže na boku, poraněnou stranou nahoru (viz péče o bezvědomého) a co nerychleji zajistíme lékařskou pomoc.

Komprese:

Stlačení, nejvážnější poranění z této skupiny, v první fázi se může chovat jako komoce, což může zakrývat vážnější, život ohrožující stav, stav. Poranění většinou vzniká tlakem nebo úderem na velkou plochu, při kterém dochází k poškození cév a vnitřnímu krvácení. Krev se pomalu vlévá do dutiny lební a po určité době začne mozek utlačovat (dvoufázové bezvědomí). Ne vždy přítomným příznakem může být nestejná velikost zornic, zarudnutí obličeje, nebo při místním poškození mozku může docházet k poruchám hybnosti nebo čití na jedné polovině těla. Postiženého uložíme do polohy v leže s podloženou hlavou a co nerychleji zajistíme lékařskou pomoc. Pokud je postižený v bezvědomí, ukládáme ho do stabilizované polohy v leže na boku (viz. péče o bezvědomého)


Zpět
Nově slevová karta pro náš oddíl slevy až 50%. Možnost zapůjčení v Dráchovské klubovně.