Odkazy:TOPlistdesigned by miki64
all rights reserved

BEZVĚDOMÍ

Má mnoho příčin a pro naše potřeby je není nutné jmenovat. Pro péči o bezvědomého platí jednoduchá pravidla a troufám si říci, že jsou jedny z nejdůležitějších, které v první pomoci máme. V zásadě postupujeme takto: Zjistíme zdali je postižený opravdu v bezvědomí. Stačí oslovení, nebo nějaký podnět ( zatřesení, štípnutí do ušního lalůčku…). Jestliže postižený nereaguje, převrátíme ho do vyšetřovací polohy v leže na zádech a provedeme kontrolu životních funkcí . Tep měříme na krčních krkavicích (jsou nejblíže srdci a i velmi slabý tep je zřetelný). Přítomnost dechu zjišťujeme poslechem (přiložíme ucho k jeho ústům), pohledem (sledujeme zda se hýbe hrudník) a pohmatem na hrudník , nebo břicho. 1.) Pokud jsou životní funkce zachované, provedeme revizi dutiny ústní (vyčistíme od zvratků, vyndáme bonbón, žvýkačku, protézu atd.). uložíme postiženého do stabilizované polohy v leže na boku. Tato poloha zajišťuje průchodnost dýchacích cest (volné vytékání zvratků nebo krve, zabraňuje zapadnutí jazyka). Jakmile stabilizujeme postiženého, zajistíme lékařskou pomoc, do příjezdu záchranné služby kontrolujeme životní funkce. 2.) Jestliže postižený nedýchá, provedeme revizi dutiny ústní (vyčistíme od zvratků, vyndáme bonbón, žvýkačku, protézu atd.). Provedeme záklon hlavy ( pokud je poraněná krční páteř snažíme se uvolnit dýchací cesty předsunutím dolní čelisti tzv. trojitý manévr ) a do postiženého dvakrát rychle vdechneme. Dále pokračujeme v tempu 12 –16 vdechů za min. 3.) U postiženého který nedýchá ani netepe provedeme revizi dutiny ústní (vyčistíme od zvratků, vyndáme bonbón, žvýkačku, protézu atd.). Provedeme záklon hlavy ( pokud je poraněná krční páteř snažíme se uvolnit dýchací cesty předsunutím dolní čelisti tzv. trojitý manévr ) a do postiženého dvakrát rychle vdechneme. Přiložíme hranu ruky na dolní třetinu hrudní kosti a to tak že natažené prsty jsou kolmé k trupu, hranu druhé ruky přiložíme na zápěstí první a provedeme patnáct stlačení hrudníku, cyklus dále opakujeme 30:2 (30 stlačení srdce 2 vdechy ). Soubor těchto úkonů nazýváme KPR (Kardio Pulmonální Resuscitace) můžeme je ukončit jen na pokyn lékaře, při oživení postiženého, nebo při úplném vyčerpání zachránce. Resuscitaci neprovádíme pokud jsou na postiženém znát neklamné známky smrti (posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost, hlava oddělená od těla, rozsáhlá poškození životně důležitých orgánů, tělo je ve stadiu rozkladu) a pokud je smrt způsobená dlouhodobou chorobou (rakovina). KPR je účinná jen když je zahájena v čas, tzn. do 5 min, pak je již šance na oživení postiženého malá a i při její úspěšnosti zřejmě nezůstane bez následků ( poškození mozku).


Zpět
Nově slevová karta pro náš oddíl slevy až 50%. Možnost zapůjčení v Dráchovské klubovně.