Odkazy:TOPlistdesigned by miki64
all rights reserved

KRVÁCENÍ

Můžeme je rozdělovat na žilní, tepenné a méně závažné vlásečnicové krvácení. Samostatnou kapitolou tak trochu zůstává vnitřní krvácení a krvácení z přirozených otvorů.

Žilní krvácení:

Krev volně vytéká z rány, je tmavě červená (odkysličená). Krvácení stavíme sterilní odsávací vrstvou, připevněnou obinadlem, nebo trojcípým šátkem, doporučoval bych použít obvazový balíček s názvem obvaz hotový, kde je sterilní vrstva i obinadlo. Po ošetření uložíme postiženého do protišokové polohy (viz. šok) a pokud je to možné poraněnou část zdvihneme nad úroveň srdce. Jestli že je postižený v bezvědomí, ukládáme do stabilizované polohy v leže na boku (viz. bezvědomí).

Tepenné krvácení:

Krev vystřikuje z rány v rytmu srdečního tepu, je světle červená (okysličená). Krvácení stavíme, stlačením tepny přímo v ráně (hlavně při poranění krčních tepen, kde není možné použít jiný způsob), pomocí tlakového bodu, tlakovým obvazem, nebo v nejhorším případě zaškrcovadlem. Stavění krvácení pomocí tlakového bodu doporučuji pokud víte, že pomoc se dostaví do 15 minut a víte, že vy sami nebudete muset postiženého někam transportovat.Použít ho můžete také dočasně, než ránu ošetříte jiným způsobem. Princip tlakového bodu je stlačení tepny proti kosti, pokud možno tam kde je tepna těsně pod kůží.
Známe tlakové body párové:
- spánkové - staví krvácení z vlasaté části hlavy,
- lícní – obličejová část,
- krční (na krčních tepnách ) – krk, jazyk, dutina ústní (nikdy nepoužívat oba tlakové body na ráz, tepny zásobují mozek),
- podklíčkové (těžko dostupné a bolestivé, pod klíční kostí) – pletenec ramenní a paže,
- pažní (stlačujeme na vnitřní straně paže pod bicepsem proti pažní kosti) – předloktí, ruka,
- tříselné (je třeba poměrně velká síla, doporučuji stlačovat překříženými palci a zbytkem prstů obejmout končetinu) - dolní končetina
Nepárovým bodem je tlakový bod břišní, stavíme jím hlavně vnitřní krvácení způsobené poraněním pánve, gynekologická krvácení (potrat, mimoděložní těhotenství, velké poporodní krvácení). Na jeho použití je třeba zvláštní praxe.
Stavění krvácení tlakovým obvazem, můžete opět použít hotový obvaz, ovšem tentokrát je ho třeba řádně stahovat a snažit se soustředit tlak na poraněné místo. Může se stát, že vám tlakový obvaz prosákne, v tom případě ho nesundávejte, ale přiložte další vrstvu a teprve když prosákne i třetí vrstva použijte zaškrcovadlo. Předpokládejme že se vám povedlo krvácení zastavit. Teď je třeba poraněnou končetinu znehybnit, aby se krvácení neobnovovalo a postiženého uložit do protišokové polohy (viz. šok). Pokud je postižený v bezvědomí, uložíme ho do stabilizované polohy v leže na boku (viz. bezvědomí).
Stavění krvácení zaškrcovadlem, použijeme ho jen v případech:
- prosákla-li i třetí vrstva tlakového obvazu
- při úrazových amputacích (kromě článků prstů)
- při otevřených zlomeninách
- pokud je zaklíněné cizí těleso v ráně s komplikovaným masivním krvácením
- při rozsáhlých poraněních, která není možné ošetřit tlakovým obvazem
- při tzv. crush syndromu (viz. crush syndrom)
- jestliže je málo zachránců a hodně poraněných můžeme použít zaškrcovadlo dočasně, než se budeme moci postiženému dostatečně věnovat. V ostatních případech přiložené zaškrcovadlo již nepovolujeme, způsobilo by to vážné komplikace.
Jestli budete mít možnost, zaškrcenou končetinu chlaďte, zpomalíte metabolické procesy a zmírníte následky. Jako zaškrcovadlo se používá Martinovo obinadlo škrtící pryžové, nemáte-li ho, lze improvizovat pomocí trojcípého šátku, pruhu látky atd. Vždy platí, že zaškrcovadlo musí být široké min. 5cm, nikdy nelze použít dráty, nebo šňůry. Zaškrcovadlo přikládáme přes oděv, těsně nad ránu, nebo do tlakového bodu. O tom jestli je zaškrcovadlo správně přiloženo, svědčí ustání krvácení a nehmatný tep na zaškrcené končetině.

Vlásečnicové krvácení:

Není to vážné krvácení, stavíme náplastí nebo jen slabou sterilní vrstvou, jediné hrozící nebezpečí je v tom, že rána se stává vstupní branou infekce, je proto nutné ránu důkladně vymýt a okolí rány desinfikovat.

Vnitřní krvácení:

Krvácení buďto do měkkých tkání nebo do dutin, je komplikací u zlomenin, nebo poranění vnitřních orgánů a cév. Rozpoznáme ho podle modřiny, bolestivosti v dané oblasti, zrychlujícím se tepem a nástupem šoku (viz. šok), v některých případech je slyšet i zřetelné “čvachtání“.

Krvácení do měkkých tkání

je většinou komplikací u zlomenin, postižený potřebuje rychlou odbornou péči . Do stehna se může vlít až 2,5l krve, což je už život ohrožující stav. Do paže nebo předloktí tak 1 až 1,5l. Pokud to stav dovoluje můžeme použít tlakové body, končetinu chladit a provádět protišoková opatření.

Krvácení do dutin

Je většinou spojeno s poraněním vnitřních orgánů či cév. Krvácet může postižený do dutiny lební, hrudní nebo břišní.
Krvácení do dutiny lební, bývá způsobeno tupím nárazem, většinou je spojeno s dvoufázovým bezvědomím, kdy se postižený krátce po úraze probírá jen s příznaky otřesu mozku a po sléze upadá do hlubokého bezvědomí (vytékající krev začne utlačovat mozkovou tkáň), jako laici krvácení nepoznáte, můžete ho jen předpokládat (viz. mozkolebeční poranění) a proto při každém úrazu hlavy, spojeného s otřesem mozku, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Krvácení do dutiny hrudní, způsobené tupým nárazem, nebo kompresí hrudníku. Při jakýchkoliv známkách, nebo jen podezření na toto krvácení (zrychlující se tep, nástup šoku, porucha vědomí, nebo jen nevolnost, slabost…atd.) ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Krvácení do dutiny břišní (viz. krvácení do dutiny hrudní).
Krvácení z přirozených otvorů: (uši, nos, ústa, močové cesty, konečník, pohlavní orgány) – budu se zmiňovat jen velmi stručně.
Uši – krvácení způsobené buď mechanicky ( drobnější krvácení ) nebo tlakem, skok do vody, rychlý ponor atd. Doporučuji lékařské vyšetření na ORL. Pokud je krvácení smíšeno s mozkomíšním mokem ( mazlavá karamelová tekutina) je zřejmě porušena spodina lebeční (následek mechanického úrazu), ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Ošetříme jen odsávací vrstvou přiloženou na ucho, ze kterého postižený krvácí, pokud je postižený v bezvědomí, ukládáme ho do stabilizované polohy v leže na boku (viz. bezvědomí) tak, aby poraněné ucho bylo ve spodu ( krev musí volně odtékat).
Nos – při krvácení je nutné stisknout nosní křídla předklonit hlavu (pokud možno v sedě), jestliže krvácení neustane do 20 min vyhledejte lékařskou pomoc. Je dobré chladit čelo a zátylek, pokud je to nutné přiložíme odsávací vrstvu.
Ústa – vykašlávání nebo zvracení krve, možné je i mechanické poranění v dutině ústní, většinou vylomený zub, poraněná dáseň. Postiženému dáme skousnout tampón ze savého materiálu na 15 až 20 min. Jestliže je poraněn jazyk, stavíme krvácení jeho kompresí (nejlépe když postižený provádí sám), nebo stlačením krčního tlakového bodu (viz. tlakové body). Vykašlávání krve je spojeno buď s chronickým onemocněním, nebo mechanickým poškozením, podrobnostem se věnovat nebudeme.Stačí uvést postiženého do polohy v polosedě a přivolat lékaře. Pokud postižený krev zvrací, znamená to poruchu trávicího ústrojí (prasklé vředy, varixy), postiženého uložíme do polohy v leže s pokrčenýma nohama, chladíme břicho a přivoláme lékaře. Močové cesty, konečník a pohlavní orgány nebudeme rozebírat.


Zpět
Nově slevová karta pro náš oddíl slevy až 50%. Možnost zapůjčení v Dráchovské klubovně.